STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

TŘETÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro maturitní obor Kosmetické služby 69-41-L/01

Na základě §10 zákona č.135/2020 sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a na základě § 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 3. kole přijímacím řízení do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání takto:

Obor vzdělání: Kosmetické služby
Kód oboru vzdělání: 69-41-L/01
Počet přijímaných uchazečů: 11

Přihlášky přijímáme do 3.7.2020

Vyhlášení výsledků 8.7.2020

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání s maturitní zkouškou
Kosmetické služby 69-41-L/01 pro školní rok 2020 / 2021

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a který je zdravotně způsobilý pro daný obor vzdělání.

1. Přijímací zkoušky se nekonají.

2. Uchazeči budou seřazeni sestupně dle celkového průměrného prospěchu za tři klasifikační období (první a druhé pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a první pololetí posledního ročníku povinné školní docházky) :

  • Známka z chování se do průměrného prospěchu za hodnotící období nepočítá.
  • Průměrný prospěch za jednotlivá hodnotící období se přepočítá na tři desetinná místa.
  • Celkový průměrný prospěch se přepočítá jako aritmetický průměr všech tří hodnotících období.
  • V případě shodného výsledku u více uchazečů se celkový průměrný prospěch přepočítá na čtyři desetinná místa. V případě, že výsledek bude shodný i po přepočtení na čtyři desetinná místa, rozhodne o pořadí uchazečů průměrný prospěch dosažený v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky.

3. Přijato bude 12 uchazečů v pořadí dle bodu 2. těchto kritérií. Nepřijatí uchazeči, jejichž odvolání proti nepřijetí ke studiu bude řádně doručeno, budou přijímáni ke studiu na uvolněná místa, která vzniknou neodevzdáním zápisových lístků podle umístění v pořadí dle bodu 2. těchto kritérií.

V Havířově, dne 25. června 2020

Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Střední škola, Kapitána Jasioka 635/50,
735 64 Havířov - Prostřední Suchá

E-mail: reditel@stredniskola-sucha.cz, sekretariat@stredniskola-sucha.cz

Tel.: +420 553 401 731/741
Fax: +420 597 579 062

ID datové schránky: 8w3jcbk

Elektronická podatelna: sshk@po-msk.cz
E-mailové podání lze zasílat do velikosti zprávy 20 MB a formátech DOC, DOCX, JPEG, JPG, PDF, XML a XMLX

Zobrazit na mapě

Střední škola

TOPLIST
© Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá | CMS Emedium Production s.r.o.