Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 > Páté kolo přijímacího řízení

Páté kolo přijímacího řízení

pro maturitní obor Kosmetické služby 69-41-L/01

Na základě § 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů v 5. kole přijímacím řízení do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání takto:

Obor vzdělání: Kosmetické služby
Kód oboru vzdělání: 69-41-L/01
Počet přijímaných uchazečů: 8

Přihlášky přijímáme do 21.8. 2020

Vyhlášení výsledků 25. 8. 2020

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Kritéria pro 5. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání s maturitní zkouškou
69-41-L/01 Kosmetické služby pro školní rok 2020 / 2021

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a který je zdravotně způsobilý pro daný obor vzdělání.

1. Přijímací zkoušky se nekonají.

2. Uchazeči budou seřazeni sestupně dle celkového průměrného prospěchu za tři klasifikační období (první a druhé pololetí předposledního ročníku povinné školní docházky a první pololetí posledního ročníku povinné školní docházky) :

  • Známka z chování se do průměrného prospěchu za hodnotící období nepočítá.
  • Průměrný prospěch za jednotlivá hodnotící období se přepočítá na tři desetinná místa.
  • Celkový průměrný prospěch se přepočítá jako aritmetický průměr všech tří hodnotících období.
  • V případě shodného výsledku u více uchazečů se celkový průměrný prospěch přepočítá na čtyři desetinná místa. V případě, že výsledek bude shodný i po přepočtení na čtyři desetinná místa, rozhodne o pořadí uchazečů průměrný prospěch dosažený v prvním pololetí posledního ročníku povinné školní docházky.

3. Přijato bude 5 uchazečů v pořadí dle bodu 2. těchto kritérií. Nepřijatí uchazeči, jejichž odvolání proti nepřijetí ke studiu bude řádně doručeno, budou přijímáni ke studiu na uvolněná místa, která vzniknou neodevzdáním zápisových lístků podle umístění v pořadí dle bodu 2. těchto kritérií.

V Havířově, dne 31. července 2020

Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy