STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. 12. 2018 od 9.00 do 17.00 hodin
8. 1. 2019 od 9.00 do 17.00 hodin
Škola

66-51-H/01 Prodavač - motorová vozidla

TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR
střední vzdělání s výučním listem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Prodavač - motorová vozidla (v PDF)

Od školního roku 2018/2019 naše škola nabízí obor Prodavač s novým zaměřením MOTOROVÁ VOZIDLA.

Absolventi tohoto oboru jsou plně kvalifikováni k prodeji náhradních dílů a příslušenství na motorová vozidla, zajišťování náhradních dílů u dodavatelů, komunikaci se zákazníky, práci s penězi, evidenci zboží k motorovým vozidlům.

Obor vzdělání s výučním listem Prodavač zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Praktická část výuky probíhá v autosalónech a prodejnách náhradních dílů na území města Havířova, Karviné, Ostravy, Orlové a Českého Těšína.

Cílem vzdělání je orientovat vědomosti a dovednosti žáků na celou oblast obchodu a připravit je na povolání prodavač tak, aby po vykonání závěrečné zkoušky mohli samostatně a odpovědně pracovat ve všech typech provozních jednotek různých forem vlastnictví, na veletrzích a prodejních výstavách.

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku, nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a který splnil kritéria přijímacího řízení.

Předpokladem přijetí ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče, která bude potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu.

Onemocnění a zdravotní obtíže vylučující zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání: prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře a omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)

Seznam pracovišť odborného výcviku:

  • Auto Kelly, a.s. - Havířov
  • Auto Toman, s.r.o. - Havířov
  • Autodům Vrána, s.r.o. - Havířov
  • Unicar, Ostrava
  • Auto Kudrna, s.r.o. - Orlová
  • Autotechna Karviná SK, s.r.o.
  • Auto Heller - Ostrava


Učební plán platí ve školním roce 2018/2019 pro 1. ročník.

UČEBNÍ PLÁN 1. ročník 2. ročník3. ročník
Všeobecně-vzdělávací předměty
1.  Český jazyk a literatura 1 12
2.  Anglický jazyk / Anglický jazyk 2/2 2/22/2
3.  Základy společenských věd 1 11
4.  Matematika 2 11
5.  Chemie 1 1-
6.  Fyzika 1 --
7.  Tělesná výchova 1 11
8.  Základy ekologie 1 --
Odborné předměty
9.  Ekonomika - 21.5
10.  Obchodní provoz 1 11
11.  Administrativa prodejny 1.5/1.5 1/11/1
12.  Daňová evidence - -2
13.  Informační a komunikační technologie 1/1 1/11/1
14.  Psychologie a komunikace ve službách - 11
15.  Estetická výchova 1 1-
16.  Zbožíznalství 2 33
17.  Odborný výcvik 15 17.517.5
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz