STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

AKTUÁLNÍ PROJEKTY

PRO ŹÁKY

Šablony – Cesta k moderní výuce

Škola je zapojená do projektu RECYKLOHRANÍ, podporovaného MŠMT ČR. Jedná se o školní recyklační program organizovaný společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o. a EKO-KOM, a.s. , který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií a elektrozařízení, spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školních zařízeních v České republice, především na základních a středních školách.

Školní recyklační program RECYKLOHRANÍ umožní školám deklarovat jejich ekologické myšlení a současně podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků a studentů.

V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, sportovního náčiní, praktické elektroniky, vstupenek do naučných či zábavných parků.

Více na www.recyklohrani.cz

Získané dotace na rok 2017

Moravskoslezský kraj: MISS RENETA 2017

Město Havířov: MISS RENETA 2017, K-MODE 2017, Sportovní i mimosportovní kroužky + Havířovská liga škol v košíkové

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou
organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
PROJEKTY
ŠKOLNÍ TELEVIZE
KADEŘNICKÝ A KOSMETICKÝ SALÓN
PORTÁL UČITELŮ
KLUB PŘÁTEL ŠKOLY
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízeníČeská asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
PROJEKT EDISON
AIESEC Česká republika
Edison Česká republika
PROJEKT ERASMUS+
PROJEKT ERASMUS+
Dům zahraniční spolupráce