STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

AKTUALITY Z PROJEKTŮ

Celkem: 43 (zobrazuje se 1-10)
1, 2, 3, 4, 5 další >>

Fotbalový turnaj - Budapešť

8.10.2018
PROJEKT: Visegrad Fund Sport - včera a dnes
Fotbalový turnaj - Budapešť

Ve dnech 25. až 27. září jsme, v rámci projektu Visegrad, navštívili hlavní město Maďarska - Budapešť. První aktivitou projektu Hry a zábavy našich dědů byl turnaj v malé kopané, který pro nás zorganizovali žáci a učitelé partnerské školy s názvem Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským. Dále si pro nás připravili prohlídku nejznámějších památek ve městě - Budínský hrad, Prezidentský palác i s výměnou stráží, Parlament, Náměstí hrdinů,
Bazilika svatého Štěpána a další. Zajímavá byla i návštěva interaktivního Muzea sportu, nazvaného podle legendárního fotbalisty Ference Puskáse. Celý pobyt se nám všem velmi líbil, přivezli jsme si spoustu zážitků a kontaktů a již dnes se těšíme na další aktivity.
Fotbalový turnaj - Budapešť
Další fotografie

Fotografický workshop v Polsku

4.10.2018
PROJEKT: Interreg V-A Kaleidoskop profesí - současné trendy v polsko-českém odborném školství

Ve dnech 26. - 27. 9. jsme se s fotokroužkem pod dohledem pana Přečka a pana Skupina zúčastnili workshopu v polském městě Rydultowy.
Učili jsme se, jak zacházet s foťákem a jak správně fotit.
První den jsme šli na přednášku, kterou vedl pan Tomek. Přednáška v polském jazyce byla velmi obsáhlá a poučná.
Druhý den jsme si naplánovali ranní focení východu slunce, a tak jsme si přivstali. Bohužel bylo zataženo a sluníčko se nám zahlédnout nepodařilo. Vynahradily nám to alespoň labutě na rybníku, a tak jsme nafotili mnoho hezkých fotek z přírody.
Výlet se nám velmi líbil a i když byla docela zima, rádi se dalších podobných akcí zase zúčastníme.

Fotografický workshop v Polsku
Další fotografie

Letos žáky čekají výjezdy v rámci tří mezinárodních projektů

13.9.2018

Letošní i příští školní rok bude nabitý řadou tuzemských i zahraničních aktivit, a to díky projektům v rámci programů Interreg V-A, Visegrad Fund a Erasmus+ K2. Žáci se mohou těšit na sportovní, odborné i umělecké aktivity a na setkání se žáky ze zahraničních škol.

Projekt Interreg V-A spadá pod mikroprojekty Euroregionu Těšínské Slezsko a jeho cílem je rozšířit mezi žáky povědomí o možnostech studia v zahraničí, o dalším vzdělávání, o vztahu k ostatním evropským státům a o nových trendech ve výuce. Našim partnerem je Zespól Szkól Ponadgimnazialnych nr 2 w Rydultowach, s nímž budeme v Čechách organizovat sportovní tábor, workshop o estetických úpravách žen a workshop o sociální výchově. V Polsku pak proběhnou kulinársko-barmanské dílny, fotografický workshop a vojenský tábor.

Projekt Visegrad nese název Hry a zábavy našich dědů a je zaměřen zejména na sportovní aktivity. Našim partnerem je slovenská Spojená škola, Rosinská cesta 4 ze Žiliny, polský Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego a maďarská TaSzlovák Tanítási Nyelvü Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium z Budapešti. Žáky čekají celkem čtyři sportovní výjezdy s názvy Fotbal dříve a dnes, Hry a sport našich prarodičů, Lyžování včera a dnes a Rafting včera a dnes. Díky tomu se vždy čtyřicet žáků a deset učitelů ze všech zemí vypraví do Budapešti, do Wisly, Jeseníků a na Oravu.

Výše zmíněné projekty potrvají až do konce letošního roku. Projekt Erasmus+ pak potrvá až do roku 2020. Našimi partnery jsou Zespol Szkol Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie a Spojená škola, Rosinská cesta 4 v Žilině. Cílem projektu je prohloubit zájem žáků o ochranu přírodního bohatství v Evropě, obohatit jejich vzdělávání a rozvíjet sportovně-turistické aktivity. Proto jsme pro projekt zvolili název Chráníme si Evropu.

Žáci se tak mohou těšit na několikadenní pobyty v Krkonošském národním parku, v Malé Fatře a v Tatranském národním parku, kde je čeká in-line bruslení, sportovní koloběžky, jízda na koních, vodní turistika, lyžování, chůze na sněžnicích a geocashing. Vedle toho také úklid přírody, oprava turistického značení či přednášky správy národních parků.

Pregraduál, KA2 - Zvyšování kvality studentských praxí

14.6.2018
PROJEKT: Pregraduál, KA2 - Zvyšování kvality studentských praxí

Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je inovovat pregraduální přípravu studentů učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia.

Projekt přináší inovaci studentských praxí z hlediska rozsahu, organizace a vedení praxí. Nová koncepce praxí, která v rámci realizace projektu vznikne a bude pilotně ověřena na školách, které jsou do projektu zapojeny, vytvoří prostor pro intenzivní spolupráci učitelů ZŠ, SŠ a akademických pracovníků. Monitorovací systém praxí bude mít interaktivní podobu a umožní vstupy všech zainteresovaných osob. Na základě pilotního ověření bude systém uveden do finální podoby v návaznosti na zkušenosti z pilotního ověření a kapacitní možnosti PdF OU. Inovativnost projektu dále spočívá v zapojení pedagogických pracovníků základních škol do pregraduální přípravy budoucích učitelů formou seminářů, které budou reflektovat situace a problémy školní praxe, což podpoří připravenost studentů - budoucích učitelů na vstup do praxe a rychlejší adaptaci na reálné školní prostředí.

Návštěva španělského partnera

23.4.2018

Naši školu navštívil pan Mariano Aguelles García ze španělského Gijónu. Se školou, která leží ve městě na pobřeží Atlantiku v asturijské oblasti, jsme zahájili spolupráci letos v lednu v rámci projektových aktivit Erasmus+. Plánujeme dlouhodobou spolupráci, neboť gijónská škola má podobnou skladbu oborů jako naše škola a stejně jako my se projektů účastní řadu let, proto by vzájemná spolupráce byla velmi přínosná. Pan García si prohlédl školu, navštívil školní salón, kde probíhá odborný výcvik, setkal se se zástupci firem, v nichž by žáci mohli vykonávat souvislou praxi, a také se s námi vypravil na výlet po krásách našeho regionu.
Bude-li letošní projekt schválen, rádi bychom vyslali své žáky už na podzim na měsíční stáž do Španělska a na jaře příštího roku bychom hostili španělské žáky na stáži u nás.

Návštěva španělského partnera
Další fotografie

Portugalsko - poslední týden

10.5.2016
PROJEKT: Erasmus+ KA1 - stáž v Portugalsku 2016

Ani se nám nechce věřít, že se naše portugalské dobrodružství chýlí ke konci. Díky neskutečně nabitému programu utekl čas jako voda ve zdejších průzračných řekách a v neděli už nás čeká návrat domů. Na odpočinek nebyl žádný čas, ale o to více zážitků jsme načerpaly a o to více nových lidí poznaly.

Děvčata tento týden naposledy měnila pracovní působiště podle stanoveného "kolotoče" a v pátek už je čeká předávání certifikátů od zástupců naší agentury Braga mob. Ale ani na dnešek se však mnohé dívky nevyspaly, protože večer vykonávají test z portugalštiny, který by měl prověřit, kdo je vítězem v jejich každodenním zápase s tímto obtížným románským jazykem. Od zítřejšího podvečera už budou po práci jen odpočívat a dohánět nákupy dárků, protože žádný víkend jsme nestrávily lenošením ve městě, a tak neměly na nákupy čas.

Všechny naplánované výlety jsme si užily v maximální míře a budeme odjíždět plné dojmů. Jistě nikdo nezapomene na koupání v Atlantiku na pláži španělského města Vigo. Všem se také líbilo přístavní město Porto s unikátními památkami, promenádou kolem řeky Douro a vysokánskými mosty, které nabízely dechberoucí výhled na celé okolí. Celodenní výlet do Lisabonu přinesl zjištění, že most Golden Gate není jen v San Franciscu a že sochou Ježíše Krista se nemusí chlubit jen Rio de Janeiro. Zcela nás okouzlila i maličká městečka Valenca, Viana do Castelo a Fátima, kde došlo před 99 lety k mariánskému zjevení a od té doby městečko ročně navštíví až 4,5 milionu poutníků z celého světa. Dalším poutním městem světového významu, do něhož jsme zavítaly, bylo španělské Santiago de Compostela. Středověké město bylo vystaveno kolem neobvyklé hrobky, nad níž pak byla vztyčena nádherná obrovská katedrála. Není divu, ve stříbrné truhle, kterou jsme měly možnost také vidět, odpočívá sv. Jakub, jeden z dvanácti apoštolů Ježíše Krista. Do města vede celkem dvanáct historických poutních tras v délce od několika set až do 1000 km a každoročně jimi proudí statisíce lidí. Trasy jsou zapsány v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. A cílem jednoho z posledních výletů byl národní park Peneda Geres. V parku se nachází několik jezer, řada je ukryta ve skalách, stejně jako mnoho vodopádů, které dosahují výšky několika desítek metrů. Z vrcholků skal jsme měly možnost pozorovat panorama úchvatné portugalské přírody.

Asi se nikdo nebude divit, že se nám odsud vůbec nechce odjíždět a že všechny toužíme se sem ještě někdy vrátit.

Portugalsko - poslední týden
Další fotografie

Praxe našich žákyň v Portugalsku

26.4.2016
PROJEKT: Erasmus+ KA1 - stáž v Portugalsku 2016

Už druhý týden vykonává skupina deseti dívek z pedagogického lycea a čtyř děvčat ze sociální činnosti souvislou praxi v Portugalsku. Dívky jsou rozděleny po dvojicích a umístěny do několika zařízení, kde se učí nejrůznějším dovednostem ze svého oboru a rozvíjejí své teoretické znalosti. Žákyně pedagogického lycea pracují v rozsáhlém komplexu škol a školek ve městě Vila Verde a dívky ze sociální činnosti pracují se seniory v domově důchodců přímo ve městě Braga. Jejich učitelky, které v Portugalsku vykonávají funkci doprovodných osob, měly možnost se díky zprostředkovatelské agentuře setkat se zástupci škol z dalších evropských zemí, a navázat tak kontakty, které by v budoucnu mohly vést k dalšímu partnerství. Kromě toho byly pozvány na tzv. shadowing, tedy aby se podívaly, jak vypadá výuka jejich předmětů v zahraničí. Celý den sledovaly vyučující Alesandru a do dvou hodin se přímo zapojily, když žákům přednášely o České republice a o studiu na naší škole.

Praxe našich žákyň v Portugalsku
Další fotografie

Stáž Erasmus+ v Portugalsku - první dny

19.4.2016
PROJEKT: Erasmus+ KA1 - stáž v Portugalsku 2016

Je to teprve pár dní, co jsme opustily Českou republiku a vydaly se vstříc portugalskému dobrodružství, a už teď nám nová země přirostla k srdci. Naši výpravu tvoří samé odvážné ženy - 14 děvčat oboru pedagogické lyceum a sociální činnost a dvě učitelky. Do Portugalska jsme se vypravily v rámci projektu Erasmus+, klíčová aktivita 1, což znamená, že děvčata zde budou vykonávat praxi podle svého studijního zaměření. Ve městě Braga na severu Portugalska strávíme více než čtyři týdny, během kterých bychom chtěly také poznat zdejší kulturu, památky, procestovat co nejvíce zajímavých míst a naučit se základy jazyka, čemuž by měl pomoci intenzivní jazykový kurz.

A jak prozatím naše stáž probíhá? Cesta byla velice náročná a dlouhá. Ačkoli jsme letěly letadlem a let samotný trvá necelé 4 hodiny, přesun z Havířova na pražské letiště, čekání a následný transfer z Lisabonu do Bragy zabraly dalších 13 hodin, není proto divu, že jsme téměř celé sobotní dopoledne prospaly. Už odpoledne jsme ale vyrazily na menší průzkum okolí. Naštěstí bydlíme v samotném historickém centru 3. největšího města, takže k vidění a obdivování jsme měly celou řadu objektů. Víkendy navíc patří tradičním pouličním trhům, na kterých najdete nejen ovoce, zeleninu a domácí speciality, ale také ptáčky, rybičky, mláďata drůbeže, králíčky, štěňata, mluvící papoušky a řadu jiných roztomilých zvířat, z jejichž barev přechází zrak a ze zpěvu zaléhá v uších.

Další den se nás ujal průvodce, který nám město ukázal ještě jednou, tentokrát mnohem důkladněji a zavedl nás na místa, kterých jsme si první den vůbec nevšimly. Braga se pyšní mnoha nádhernými paláci a zejména katedrálami a kostely, které jsou udržovány v perfektním stavu. Pěší zóna prochází přes několik menších náměstí a každé z nich je bohatě zdobené květinami a pro nás nepochopitelným jevem - růžemi rostoucími na stromech. Z hlavního náměstí je pak úchvatný pohled na dva kopce, na jejichž vrcholcích stojí nejkrásnější portugalské chrámy - Bom Jesus de Monte a Sameiro. Obě poutní místa jsme navštívily a naskytl se nám díky tomu úchvatný pohled na národní park Géres, a dokonce i na oceán.

V pondělí jsme již vyrazily na jednotlivá pracoviště, aby se děvčata seznámila se svými povinnostmi, vedoucími pracovníky a rozdělila si úkoly. Dívky z pedagogického lycea pracují v nedalekém městě Vila Verde v obrovském komplexu škol a školek, díky čemuž mají možnost poznat více oddělení. Během 4 týdnů si tak projdou čtyřmi typy prostředí - školkou, prvním stupněm, knihovnou s volnočasovým centrem a sportovním střediskem. Žákyně sociální činnosti pracují v domově pro seniory přímo v Braze. Setkají se tam s pohyblivými i imobilními klienty, budou jim pomáhat s běžnými denními ptřebami i aktivizačními činnostmi.

Každý podvečer čeká děvčata intenzivní jazykový kurz. V psané podobě se zdá být portugalština velmi podobná španělštině, ale věřte nám, prozatím jsme rády, že umíme pozdravit Olá a poděkovat O brigáda. Uvidíme za pár týdnů.

Program mají dívky opravdu nabitý, doufáme, že jim zbyde energie pro víkendové výlety. Pro tento víkend jsme si naplánovaly cestu do španělského poutního města v Galicii Santiago de Compostela a v dalších týdnech nás čeká ještě Porto, Lisabon, národní park Géres a městečka Ponte de Lima a Guimarães.

Stáž Erasmus+ v Portugalsku - první dny
Další fotografie

Přípravná návštěva Portugalska

4.12.2015
PROJEKT: Erasmus+ KA1 - stáž v Portugalsku 2016

Poslední týden v listopadu proběhla přípravná návštěva k projektu Erasmus plus v portugalském městě Braga, kde žáci pedagogického lycea a sociální činnosti budou v dubnu příštího roku vykonávat svou odbornou praxi. Ředitel školy společně s vyučující anglického jazyka, která se podílí na tvorbě projektu, se setkali se zástupci společnosti Bragamob, jež našim studentům zajistí praxi, ubytování, stravování a kulturní zázemí během stáže. V rámci přípravného setkání navštívili základní školu a mateřské školy, v nichž budou konat svou praxi žáci pedagogického lycea, a také domov pro seniory, jenž se stane pracovištěm pro žáky sociální činnosti.

Mimo jiné bylo dohodnuto, že společnost Bragamob připraví pro žáky bohatý program k vyplnění jejich volného času. Rozhodně navštíví místní okolí a katedrály Bom Jesús a Sameiro s úchvatným výhledem na město a okolí, přístavní město Porto, hlavní město Lisabon a snad dojde i na pláže Atlantského oceánu!

Z přípravné návštěvy si účastníci odnesli jen pozitivní dojmy, zázemí, které je připraveno pro žáky, splňuje všechna očekávání a rozhodně je se na co těšit!

Přípravná návštěva Portugalska
Další fotografie

Seznam žáků vybraných na stáž v Portugalsku

5.11.2015
PROJEKT: Erasmus+ KA1 - stáž v Portugalsku 2016

Dnes proběhlo finální kolo výběru žáků do Portugalska. Děkujeme všem zájemcům a blahopřejeme "vítězům"!

Sociální činnost

Natálie Siwá                      H1.A

Alexandra Salamonová      H3.A

Zuzana Bajgerová             H3.A

Kateřina Lucáková             HK3.B

 

Pedagogické lyceum

Eliška Kutláková                 L1.A

Eliška Reichenbachová        L2.A

Anna-Marie Slobodová        L2.A

Petra Vašková                    L2.A

Karla Šimíková                   L3.A

Radka Molinová                  L3.A

Elisabeth Uhlová                 L3.A

Veronika Motúzová             L3.A

Michaela Nogolová              L3.A

Renáta Bocková                 L3.A

 

Náhradnice

Beata Tóthová                    H3.A

Dominika Szelongová          L3.A

 

Výše uvedení žáci ať se dostaví v pátek  6. 11. v 9:30 do knihovny!!!

 

Celkem: 43 (zobrazuje se 1-10)
1, 2, 3, 4, 5 další >>
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz