STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

AKTUALITY - Vánoční zpívání

30.12.2018

Už je tradicí, že poslední den školy, kdy jsou vánoční besídky, se ráno scházíme ve vestibulu u stromečku a společně posloucháme či dokonce zpíváme koledy. Každoročně se vánočními sborovými zpěváky stávají žáci 1. ročníků pedagogického lycea, ostatní se pak dle chuti a nálady přidají. Ani letos tomu nebylo jinak. Ráno jsme se koledami "naladili" a pak jsme v duchu Vánoc pokračovali i ve třídách. Tam jsme ochutnávali cukroví, někteří si předávali drobné dárky, k tomu popíjeli vánoční čaj a poslouchali vánoční písně.
Tak hezké svátky a šťastný nový rok!

Další fotografie
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz