STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

AKTUALITY - Exkurze v Tyfloservisu Ostrava

4.11.2018

V pátek 2. listopadu navštívili žáci 4. ročníku Pedagogického lycea pracoviště pro rehabilitaci nevidomých a slabozrakých osob. Byli seznámeni s nabídkou služeb (např. výuka čtení a psaní v Braillově bodovém písmu, výcvik prostorové orientace, chůze s bílou holí, nácvik podpisu, nácvik sebeobsluhy).
Žáci si prakticky vyzkoušeli chůzi s bílou holí v terénu a základy průvodcovství nevidomého člověka.
Každoročně se naše škola připojuje k humanitární sbírce Bílá pastelka, jejíž výtěžek putuje na podporu tyflosrevisů v ČR.

Další fotografie
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz