STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

Školení o inkluzi

1.2.2018

Naše škola stále pracuje na vylepšování podmínek pro studium zdravotně znevýhodněných žáků. Již před lety zavedla bezbariérový přístup, zprovoznila pojízdnou plošinu a také výtah. Nyní přechází k dalšímu kroku, a tím je příprava pedagogů na inkluzi ve výuce. Inkluzivní vzdělávání spadá pod společenský proces, jehož snahou je podporovat jedince tak, aby se mohl plně účastnit života společnosti (sociální inkluze) a měl přístup ke všem jejím zdrojům (zaměstnání, bydlení, volný čas apod.). Aby byl tento proces úspěšný, je třeba na něj připravit všechny osoby, které znevýhodněné jedince na jejich cestě životem provázejí.
Školení poskytlo Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum KVIC. Během semináře byli proškoleni zejména v legislativních a administrativních procesech a dozvěděli se řadu praktických informací o přípravě na vyučování.

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
PROJEKT EDISON
AIESEC Česká republika Edison Česká republika