STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

Letní sportovní den

29.6.2017

Využili jsme prosluněný závěr školního roku a v pondělí 26. 6. poměřili své síly na poli sportovním. V rámci letního sportovního dopoledne měli žáci možnost ukázat své pohybové dovednosti v několika disciplínách. Fanoušci individuálních sportů si přišli na své u střelby na basketbalový koš a ve stolním tenisu, dvojice si vyzkoušely čtyřhru v badmintonu a každá třída pak sestavila svůj tým pro turnaj v ringu. Všechna utkání byla velice napínavá a atmosféru jim dodalo fandění diváků. Vítězové jednotlivých disciplín si kromě diplomů odnesli i sladké ocenění.

Za PK VZaZEM, Karel Koyš.

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Česká asociace školních metodiků prevence Asociace výchovných poradců
PROJEKT EDISON
AIESEC Česká republika Edison Česká republika
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.
IČ: 25884646
Sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava
E-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz