STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Škola

DOKUMENTY ŠKOLY

Provozní řád
soubor ke stažení ve formátu PDF

Školní řád
soubor ke stažení ve formátu PDF

Příloha č. 1 ke školnímu řádu
soubor ke stažení ve formátu PDF

Organizační řád 
soubor ke stažení ve formátu PDF

Organizační schéma
soubor ke stažení ve formátu PDF

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny 
soubor ke stažení ve formátu PDF

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016
soubor ke  stažení ve formátu PDF

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2016
soubor ke stažení ve formátu PDF

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
soubor ke stažení ve formátu PDF

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
- Pedagogické lyceum
- Sociální činnost - sociálně výchovná
- Sociální činnost - sociálně administrativní
- Kosmetické služby
- Kadeřník
- Prodavač
- Podnikání - večerní

Provozní doba odloučeného pracoviště
soubor ke stažení ve formátu PDF

Vnitřní řád odloučeného pracoviště
soubor ke stažení ve formátu PDF

Směrnice o pronájmu hřiště
soubor ke stažení ve formátu PDF

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou
organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
7. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
PROJEKTY
ŠKOLNÍ TELEVIZE
KADEŘNICKÝ A KOSMETICKÝ SALÓN
PORTÁL UČITELŮ
KLUB PŘÁTEL ŠKOLY
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Asociace výchovných poradců
PROJEKT EDISON
AIESEC Česká republika
Edison Česká republika