STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
Přihlášky ke studiu přijímáme
od 7.00 do 15.00 hod.
REKVALIFIKAČNÍ KURZY
Škola

Závěrečné zkoušky 2018

Závěrečné zkoušky 2018
Samostatná odborná práce pro obor Kadeřník:  pokyny pro žáky


V souladu s § 72, odst. 2 a § 74, odst. 1, písm. 2 zákona č. 531/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění se Závěrečná zkouška skládá v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, z písemné zkoušky a ústní zkoušky a praktické zkoušky z odborného výcviku.

Obory: Kadeřník 69-51-H/01
             Prodavač 66-51-H/01

Termíny jednotlivých zkoušek:

K3.B Kadeřník písemná zkouška: 1. června 2018
praktická zkouška: 5. – 6. června 2018
ústní zkouška: 13. června 2018

P3.B Kadeřník písemná zkouška: 1. června 2018
praktická zkouška: 4. – 5. června 2018
ústní zkouška: 12. června 2018


Prodavač písemná zkouška: 1. června 2018
praktická zkouška: 4. – 5. června 2018
ústní zkouška: 12. června 2018

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou
organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
PROJEKTY
ŠKOLNÍ TELEVIZE
KADEŘNICKÝ A KOSMETICKÝ SALÓN
PORTÁL UČITELŮ
KLUB PŘÁTEL ŠKOLY
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Asociace výchovných poradců
PROJEKT EDISON
AIESEC Česká republika
Edison Česká republika