STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12.12.2017 od 9,00 do 17,00 h
REKVALIFIKAČNÍ KURZY
Škola

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018

Kritéria přijímacího řízení pro první kolo (v PDF):
Pedagogické lyceum 78-42-M/03
Sociální činnost – sociálně výchovná 75-41-M/01
Kosmetické služby 69-41-L/01
Kadeřník 69-51-H/01
Prodavač 66-51-H/01

Počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání:
Na základě § 60, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělání takto:

Počet přijímaných uchazečů (včetně míst na odvolání):
Pedagogické lyceum 78-42-M/03: 30 uchazečů
Sociální činnost-sociálně výchovná 75-41-M/01: 30 uchazečů
Kosmetické služby 69-41-L/01: 30 uchazečů
Kadeřník 69-51-H/01: 50 uchazečů
Prodavač 66-51-H/01: 10 uchazečů

Počty přijímaných uchazečů (v PDF)

Informace o jednotné přijímací zkoušce

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou
organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
REKVALIFIKAČNÍ KURZY
PROJEKTY
ŠKOLNÍ TELEVIZE
KADEŘNICKÝ A KOSMETICKÝ SALÓN
PORTÁL UČITELŮ
KLUB PŘÁTEL ŠKOLY
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Asociace výchovných poradců
PROJEKT EDISON
AIESEC Česká republika
Edison Česká republika