STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá,
příspěvková organizace
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12.12.2017 od 9,00 do 17,00 h
REKVALIFIKAČNÍ KURZY
Škola

69-51-H/01 Kadeřník

TŘÍLETÝ UČEBNÍ OBOR
střední vzdělání s výučním listem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Kadeřník (v PDF)

Školní vzdělávací program učebního oboru kadeřník je koncipován jako tříletý a zabezpečuje získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kadeřnických služeb na úrovni středního odborného vzdělání.

Praktická část výuky se provádí na figurových hlavách. Po zvládnutí základních dovednosti žáci zdokonalují svou zručnost a dovednost na zákaznících. K tomu využívají moderní přípravky renomovaných firem jako např. WELLA, L´OREAL atd.

Cílem školního vzdělávacího programu je příprava pracovníků schopných poskytovat kvalifikované a kvalitní kadeřnické služby (holení, mytí vlasů, stříhání, ondulace vodová a železem, preparace vlasů, barvení a odbarvování vlasů, úprava dámských, pánských a dětských účesů, vlasová kosmetika, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků).

Žáci se účastní různých regionálních soutěží, mistrovství České republiky v Praze, celostátní soutěže žáků oborů Kadeřník, Kosmetička s názvem HARMONIE v Brně, soutěží WELLA CUP v Praze, ale i mezinárodních soutěží např. v Magdeburgu.

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání před před splněním povinné školní docházky, a který splnnil kritéria přijímacího řízení.

Předpokladem přijetí ke vzdělávání je splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče, která bude potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu.

Onemocnění a zdravotní obtíže vylučující zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělání:

  • prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vymezené poloze a činnosti vyžadující střdně velkou zátěž a omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
  • prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek, včetně onemocnění alergických
  • přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
  • prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu
  • nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu

Učební plán platí ve školním roce 2017/2018 pro 1. - 3. ročník.

UČEBNÍ PLÁN 1. ročník 2. ročník3. ročník
Všeobecně-vzdělávací předměty
1.  Český jazyk a literatura 1 22
2.  Německý jazyk / Anglický jazyk 2/2 2/22/2
3.  Základy společenských věd 1 11
4.  Matematika 2 11
5.  Chemie 2 --
6.  Fyzika - 1-
7.  Psychologie a komunikace ve službách - 11
8.  Informační a komunikační technologie 1/1 1/11/1
9.  Tělesná výchova 1 11
Odborné předměty
10.  Ekonomika - 11
11.  Daňová evidence - -1
12.  Technologie a materiály 4 44
13.  Zdravověda 1 11
14.  Výtvarná a estetická výchova 2 11
15.  Odborný výcvik 15 1515
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá je příspěvkovou
organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
REKVALIFIKAČNÍ KURZY
PROJEKTY
ŠKOLNÍ TELEVIZE
KADEŘNICKÝ A KOSMETICKÝ SALÓN
PORTÁL UČITELŮ
KLUB PŘÁTEL ŠKOLY
ŠKOLA JE ČLENEM ASOCIACÍ
Asociace středních škol oborů kadeřník, kosmetička ČR Asociace učňovských zařízení Asociace výchovných poradců
PROJEKT EDISON
AIESEC Česká republika
Edison Česká republika